lunes, 12 de marzo de 2012

Les barques


EDAT:
10-12 en avant
TIPUS DE JOC:
Psicomotriu ja que activa molt ràpidament la energia dels nens i les nenes.
Es un joc on predomina en major part la ira, la força i la agressivitat. A mes, es un joc on afloren molts sentiments que els nens i nenes d’aquestes edats poden tindre molt presents, i que poden estar afectant a la seva vida diària.
Pot ser aquest joc puga servir per a la presentació d’una dinàmica de grup per a treballar els sentiments.

DESENVOLUPAMENT:
Hi ha coltxonetes al terra que simulen uns bots salvavides.
Un vaixell acaba de naufragar i tots els seus passatgers estan a la mar, soles s’han pogut salvar uns pocs vots salvavides.
Els passatgers i tripulants del vaixell, no poden estar a l’aigua perquè esta plena de taurons.
El monitor anirà dient de quantes persones son els vots salvavides i sols el vot que tinga les persones estipulades per el monitor, serà el que es salvarà.Si queda alguna persona que no ha pogut pujar a ningun vot, s’ofegarà.
Si en algun vot hi ha mes persones de les estipulades, aquest s’enfonsarà.  
MATERIALS:Per a la realització d’aquest joc utilitzarem tantes coltxonetes com vots salvavides fagen falta. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario